Digital assistent for anamnese og dokumentasjon
Av leger, for bedre konsultasjoner
Perss er et webbasert hjelpemiddel utviklet for å hjelpe pasienter og leger til bedre konsultasjoner.
Kontakt oss

Perss forenkler og forbedrer møtet mellom pasient og lege.

Bedre forberedelser

Gi pasienten bedre tid til å fylle ut svarene. Hjelp pasienten med å få med alt relevant. Unngå misforståelser.

Mer tid til pasienten

Mindre tid på utspørring og dokumentasjon. Mer tid til diagnose og behandling.

Strukturerte svar

Pasienten svarer strukturert på forhåndsdefinerte spørsmål. Svarene gjøres om til anamnesetekst som legges rett inn i journalsystemet.

Sikker behandling av data

Fullstendig og riktig dokumentasjon. Tilrettelagt for datauttrekk.

Perss er grundig testet og gir resultater!

3
år med testing
30,000
konsultasjoner
20%
mer pasientbehandling
Gjør pasienten tryggere på diagnose og behandling
Gjør legen sikrere og mer effektiv

Lett å ta i bruk

Løsningen er webbasert og krever ingen installasjon på legekontoret.  Bestill en demo og se løsningen.
Kontakt Oss

Tryggere forfremmedspråklige

Pasienten svarer strukturert på forhåndsdefinerte spørsmål. Dataene lagres strukturert.

Riktig dokumentasjon

Pasientens svar gjøres automatisk om til en lesbar og korrigerbar anamnese.

Færre feil

Minde punching. Mindre manuell dokumentasjon. Færre feilkilder.

Se steg 1-2-3-4

1. Generer lenke til spørreskjema og legg lenken inn i SMS som minner pasienten om timen.
2. Pasienten fyller ut skjema på forhånd, enten hjemme eller på legekontoret. Pasientens svar gjøres automatisk om til en lesbar og korrigerbar anamnese.
3. Innsendt skjema gjøres om til en lesbar og korrigerbar anamnese, som åpnes på legens desktop.
4. Etter endt konsultasjon kopieres anamnesen inn i elektronisk journalnotat.
1. Generer lenke til spørreskjema og legg lenken inn i SMS som minner pasienten om timen.
2. Pasienten fyller ut skjema på forhånd, enten hjemme eller på legekontoret. Pasientens svar gjøres automatisk om til en lesbar og korrigerbar anamnese.
3. Innsendt skjema gjøres om til en lesbar og korrigerbar anamnese, som åpnes på legens desktop.
4. Etter endt konsultasjon kopieres anamnesen inn i elektronisk journalnotat.
Mange pasienter føler på legens tidspress. Perss frigjør tid og legger til rette for bedre konsultasjoner.

Sikkerhet først

Krypterte data

All data er kryptert, men du som lege har full tilgang

Sikker innlogging i systemet

Sikker innlogging med Bankid

Automatiserte sikkerhetskopier

Dataene i systemet er sikret med sikkerhetskopiering

Løsningen er webbasert og krever ingen installasjon på legekontoret.  Bestill en demo og se løsningen.

Kontakt oss

Maria

Maria B Ræder er lege med doktorgrad fra Universitetet i Bergen i 2000. Hun har forsket på gynekologisk kreft og var i den anledning i 2010-2011 postdoc ved Dana Farber Cancer Institute, Harvard Medical School. I 2013 ble hun spesialist i gynekologi og fødselshjelp og ansatt som overlege på kvinneklinikken ved Haukeland Universitetssykehus. Fra 2015 har hun vært i avtalepraksis. Her har hun jobbet med å forbedre kvaliteten i konsultasjonene, og utviklet grunnlaget for det som i dag inngår i Perss.

Hvordan lages skjemaene?
Skjemaene (inndata) med tilhørende anamnesetekst (utdata) utvikles av leger innen de ulike spesialitetene.

Hvordan lages skjema for andre spesialiteter?
Vi kan bidra med teknisk løsning og metodikk, men er avhengig av fagpersoner til å utvikle innholdet. Ta kontakt hvis du vil få utviklet skjema for din spesialitet.

Hvilke spesialiteter er det lagd skjema for?
Vi har i dag ferdig skjema for gynekologi, lunge og fastlege. Skjema for andre spesialiteter er under utvikling. Alle skjema forbedres kontinuerlig.

Hva skjer med skjemaene videre?
Vi legger opp til en måte forvalte innholdet i skjemaene på, tilpasset hver spesialitet. På den måten sikrer vi at skjemaene alltid representerer en god måte å gjøre anamnesen på.

Kontakt oss for en DEMO

Tusen takk! Din forespørsel vil bli behandlet omgående
Oops! En feil har oppstått, vennligst prøv igjen.